Roulettestrategien Konstant forhold

Strategien Konstant forhold går ud på at satse en bestemt procentdel af dine aktuelle midler på samtlige roulettespins. Dine indsatser vil altså variere, men deres størrelse i forhold til dine aktuelle midler vil være konstant. Deraf navnet på strategien.

Vi viser dig, hvordan strategien virker med forskellige spiltyper og indsatser i vores gennemtestede simulationer, så du får en forståelse for, hvordan de forskellige faktorer påvirker dine chancer for at vinde i roulette.

Læs videre i artiklen, og se:

 • Hvilke spiltyper der fungerer bedst
 • Hvilken indsats der maksimerer dine chancer for at vinde
 • Hvad din chance er for at vinde stort, hvis du satser den samme procentdel af dine aktuelle midler igen og igen
 1. Sådan fungerer strategien Konstant forhold
 2. Simulationer af strategien Konstant forhold
 3. Konklusion og anbefalinger

Bemærk: Artiklen her fokuserer specifikt på strategien Konstant forhold. Vi kommer ind på mange andre muligheder i vores hovedartikel om roulettestrategier. En af dem kunne måske være endnu bedre for dig. Hovedartiklen indeholder også vigtig baggrundsviden for de koncepter, vi beskriver nedenfor, så vi kan kun anbefale, at du læser den igennem, inden du går videre med vores detaljerede gennemgang af strategien om konstant forhold.

Sådan fungerer strategien Konstant forhold

Strategien om konstant forhold ligner på mange måder strategien om konstant indsats, men den har alligevel et ekstra element. Når du spiller efter strategien om konstant indsats, er din indsats altid din samme, uanset om det går dig godt eller dårligt. Strategien om konstant forhold benytter sig derimod af variable indsatser, der bevæger sig op og ned alt efter dine forudgående resultater.

Hvis du klarer dig godt og vinder, øger du din indsats, så du kan vinde endnu mere. Og modsat; hvis du kommer ind i en dårlig stime, reducerer du din indsats, så dine potentielle tab ikke løber lige så hurtigt op, som hvis du havde spillet med konstant indsats. Det er den selvregulerende mekanisme, der gør strategien om konstant forhold en anelse mere avanceret end strategien om konstant indsats.

EKSEMPEL

Lad os skære strategien om konstant forhold ud i pap med et eksempel. Du har lagt en plan om konstant at satse 10 % af dine midler på en farve. Du har 1.000 kr. og placerer derfor 100 kr. på rød. Hvis du vinder dit første spil, har du 1.100 kr. og satser derfor 110 kr. i næste runde. Hvis du taber dit første spil, har du 900 kr. og satser derfor kun 90 kr. i næste runde. Du fortsætter efter samme mønster, indtil du enten løber tør for penge eller vælger at holde op med at spille.

Præcis som i strategien om konstant indsats handler det i strategien om konstant forhold om at finde en balance mellem:

 • Høj varians – store potentielle gevinster, men også en stor risiko for at tabe alt i en fart
 • Lav varians – mindre gevinster, men også en mindre (eller ikkeeksisterende) risiko for at gå hurtigt fallit

Høj varians opstår med de mere volatile spiltyper og større indsatser. Lav varians opstår med de mindre volatile spiltyper og mindre indsatser. Du kan satse alle dine penge på et specifikt tal straight up og sandsynligvis tabe alt på et enkelt spin, eller du kan kontinuerligt satse 1 % af dine midler på rød eller sort, så din saldo svinger op og ned omkring din startkapital, og du derfor alt andet lige kun gradvist taber dine penge over tid.

Logisk set befinder det bedste scenarie sig et sted midtimellem, og vi viser dig hvorfor i vores simulationer.

Afrunding af indsatser og minimumgrænser

Der er to potentielle problemer, vi skal have adresseret. Når du vil satse en bestemt procentdel af dine aktuelle midler, får du ikke altid et "pænt" rundt beløb. Hvis du ikke kan placere det præcise beløb, du har regnet dig frem til, er du nødt til at runde din indsats op eller ned til det nærmeste spilbare beløb.

Hvis det viser sig at være lavere end roulettebordets minimumgrænse, satser du bare minimumbeløbet i stedet for. Det er den tilgang, vi har brugt i simulationerne.

Simulationer af strategien Konstant forhold

Stringente simulationer giver det bedste billede af, hvordan en strategi fungerer, og hvordan selv små ændringer i din spillestil kan give store forskelle i de forventede resultater. Vi har kørt strategien om konstant forhold igennem en række simulationer for at finde frem til, hvor stor en procentdel af dine midler du bør satse for at få det optimale ud af forskellige spiltyper.

Metode og anvendte variabler

Alle simulationer er kørt med vores egen omhyggeligt designede simulationssoftware, og resultaterne viser sandsynligheder og gevinster for roulette med et enkelt nul uden aktive specialregler (som En Prison eller La Partage). Hvis du spiller europæisk roulette, kan du altså forvente resultater, der minder om dem i vores simulationer.

Spillerne lagde ud med en startkapital på 1.000 kr. og spillede som følger:

 • De placerede samme type spil (farve, corner eller straight up) igen og igen, men med varierende indsatser.
 • Deres indsats i de enkelte spil bestod af en bestemt procentdel af deres aktuelle midler, rundet op til nærmeste 10 kr.
 • Minimumindsatsen var sat til 10 kr. Hvis deres beregnede indsats var under 10 kr., satsede de i stedet 10 kr.
 • Spillerne spillede videre, til de enten havde tabt alle deres penge eller var nået igennem 100 spins på rouletten.

I forhold til spiltyperne overvejede vi samtlige alternativer og nåede frem til at bruge følgende for at opnå så illustrative simulationer som muligt:

 • Farve – Rød eller sort (vinderchance: 18/37, gevinst: 2x)
 • Corner – Fire tal, der deler et hjørne (vinderchance: 4/37, gevinst: 9x)
 • Straight up – Ét specifikt tal (vinderchance: 1/37, gevinst: 36x)

Vi testede de respektive spiltyper med indsatser fra 1 % til 50 % af de aktuelle midler i de enkelte runder.

Som tidligere nævnt havde spillerne som udgangspunkt 1.000 kr. at gøre godt med, men andre startbeløb vil give lignende omend ikke helt identiske resultater. Her kommer minimumindsatsen på de 10 kr. nemlig ind i billedet. En højere startkapital påvirkes mindre af minimumindsatsen, mens det modsatte er tilfældet for en lavere startkapital. Hvis der ikke var nogen regel om minimumindsats, ville alle startbeløb statistisk set give identiske resultater.

Vi testede en population på 1 million spillere i alle simulationerne. En population af den størrelse sikrer pålidelige resultater og giver mulighed for, at der kan opstå statistiske afvigelser, uden at de får en signifikant indflydelse på det samlede udfald af simulationerne.

Analyse af indsats og simulationer #1: Farve (rød eller sort)

Vi lægger ud med en analyse af resultaterne for de spillere, der satsede deres penge på en farve (rød eller sort). Det er den mulighed, der har den mindste varians, hvilket er tydeligt sammenlignet med de øvrige spiltyper. Vi kigger på det.

Umiddelbart springer det i øjnene, at det er alt for risikabelt at satse 50 % af dine aktuelle midler i hver runde. Praktisk taget ingen af de spillere, der giver sig i kast med det, klarer sig igennem de 100 spins. De taber i gennemsnit 900 kr. ud af deres 1.000 kr., så der er ingen tvivl om, at en indsats af den størrelse har en særdeles dårlig værdi for spilleren. Kun 0,137 % af spillerne ender ud med flere penge, end de startede med.

Spillere, der satser 20 % af deres midler i de respektive spilrunder, har en langt større sandsynlighed for at nå frem til runde 100. Næsten 75 % når faktisk at spille 100 spins. Chancen for at vinde stort er forholdsvis høj, men en gennemsnitlig pris på 420 kr. er lidt for meget.

I den anden ende af skalaen finder vi de spillere, der satser 1-4 % af deres aktuelle midler. De har en 100 % chance for at kunne spille samtlige 100 spins, men deres sandsynlighed for en stor gevinst er dog alt for lav. Strategien fungerer en anelse bedre med en indsats på 5 % af midlerne, men i praksis vil det nok alligevel være forholdsvis kedeligt at spille på den måde, når chancen for at vinde stort er så lav.

Optimal indsatsstørrelse

En strategi, hvor du satser 10 % af dine aktuelle midler, virker mest interessant for denne specifikke strategi. Spillerne taber godt nok i gennemsnit 238 kr. af deres startkapital på 1.000 kr., men de har en ganske høj chance for at vinde op til 5.000 kr. og endda en lille chance for at vinde over 10.000 kr. eller endda 50.000 kr.

De har altså en fornuftig chance for en stor gevinst og stadig nogenlunde garanti for at kunne spille samtlige 100 runder, idet det kun er 0,6 % af spillerne, der falder fra inden da. Samlet set ender 22 % af spillerne ud med flere penge, end de lagde ud med, mens godt 77 % af spillerne står tilbage med mindre (men dog mere end 0 kr.) efter de 100 spilrunder.

Analyse af indsats og simulationer #2: Corner (fire tal)

Corner-spillet ligger nogenlunde midt imellem spillene med den laveste varians og spillene med den højeste varians på rouletten og er derfor mere balanceret. Det skulle også gerne fremgå i resultaterne af vores simulationer nedenfor.

Indsatser på 20 % eller 50 % af de aktuelle midler har efter vores mening en alt for høj varians. Samtlige spillere, der satser 50 % af deres midler i hver runde, taber alt, inden de når de 100 spins. Det er en smule bedre for de spillere, der satser 20 %, men det er stadig alt for risikabelt.

Interessant nok er gennemsnitsprisen lavere, når spillerne satser 20 % af deres midler på et corner, end når de satser på en farve (den tidligere simulation), mens antallet af vindere også er lavere. Det betyder, at færre spillere ender ud med overskud, men dem, der gør, vinder flere penge. Alligevel er det stadig for risikabelt.

En indsats på 10 % af de aktuelle midler virker interessant, men stadig en smule for risikabel. Kun 48 % af spillerne klarer sig igennem de 100 spins, og med en gennemsnitspris på 255 kr. betaler de mere end de spillere, der satser samme procentdel på rød eller sort.

På den anden side har spil for 1-3 % af de aktuelle midler kun en særdeles lille chance for at give et stort overskud. Du er stort set sikker på at kunne spille samtlige 100 runder, men det koster dig altså muligheden for at vinde mere end 5.000 kr. (omend der trods alt stadig er en lillebitte chance).

Optimal indsatsstørrelse

Efter vores mening giver strategien de bedste samlede resultater, hvis du satser 4-5 % af dine aktuelle midler i hver spilrunde. Resultaterne for de to indsatsforhold ligner hinanden, men der er alligevel et par vigtige forskelle.

Gennemsnitsprisen er en anelse højere for en indsats på 5 %, hvilket giver god mening, fordi der samlet set spilles for flere penge. Antallet af vindere med en indsats på 5 % er med sine 20,2 % også lavere end de 25,7 %, der står tilbage som vindere, når de spiller med en indsats på 4 %. Til gengæld giver en indsats på 5 % en større chance for et stort overskud.

Her handler det altså om, hvad du foretrækker. Hvis du vil have den bedste TBP og en fornuftig chance for en stor gevinst, skal du satse 4 % af dine aktuelle midler. Hvis du hellere vil have en større chance for et stort overskud (over 10.000 kr. eller endda over 50.000 kr.), er en indsats på 5 % det bedste valg.

Analyse af indsats og simulationer #3: Straight up (ét tal)

Vi runder af med et kig på roulettespillet med den højeste varians, og hvordan det passer ind i strategien om konstant forhold.

Endnu en gang fremgår det tydeligt, at indsatser på 50 % og 20 % har en alt for høj varians, og for denne strategi gælder det samme for indsatsen på 10 %. Kun 9 % af de spillere, der satser 10 % af deres aktuelle midler, når at spille alle 100 runder på rouletten, og det er bare for lavt.

Spillere, der satser 1 % eller 2 % af deres aktuelle midler, har en fin chance for at ende ud med flere penge, end de startede ud med (henholdsvis 48,8 % og 25,9 %), men deres chance for et stort overskud er ikke ret stor. Derfor foretrækker vi en anelse højere indsatser til strategien her.

Optimal indsatsstørrelse

Den optimale indsats i denne specifikke strategi ligger et sted mellem 3 % og 5 %. Et nærmere kig på resultaterne for de spillere, der satser henholdsvis 4 % og 5 % af deres aktuelle midler i hver runde, afslører imidlertid, at indsatsen på 5 % ikke er helt lige så god som den på 4 %.

Spillere, der satser 5 %, har en lavere chance for at vinde i samtlige af tabellens kolonner med undtagelse af kategorien 5000kr.-10000kr., hvor de ovenikøbet kun har en fordel på 0,01 %. Indsatsen på 4 % er overlegen i alle andre kategorier.

Valget står derfor mellem en indsats på 3 % og en indsats på 4 %, idet en sammenligning mellem dem ikke falder så entydigt ud. Spillere, der satser 3 % af deres midler, taber mindre i gennemsnit og har en større sandsynlighed for at nå igennem alle 100 spins, men de har også en lavere chance for at vinde over 10.000 kr.

Hvis du går efter en femcifret gevinst, skal du altså satse 4 % af dine midler. Hvis du ikke "behøver" at vinde så meget og også vil have mere spilletid (i gennemsnit) ud af dine penge, bør du gå efter indsatsen på 3 %.

Konklusion og anbefalinger

Resultaterne af vores simulationer illustrerer, hvordan en højere varians er bedre i det lange løb, præcis som vi beskrev i vores hovedartikel om roulettestrategier. Når du spiller på farve, skal din indsats være højere, hvis du vil have en realistisk chance for at opnå et stort overskud, men når du samlet set spiller for flere penge, taber du flere penge i gennemsnit.

Derfor kan vi ikke anbefale at spille på farve. Hvis du insisterer på at spille på rød eller sort, bør du satse 10 % af dine aktuelle midler i hver runde, men du vil få mere ud af dine penge, hvis du sætter dem på et corner eller et tal straight up.

Hvis du har 1.000 kr. at spille for og går efter at spille omkring 100 runder, er følgende muligheder de bedste:

 • Corner – 4-5 % af dine aktuelle midler
 • Straight up – 3-4 % af dine aktuelle midler

Strategien om konstant forhold er blot en af de mange strategier, vi præsenterer i vores hovedartikel om roulettestrategier. Det er ikke usandsynligt, at der er en af de andre gode strategier, der passer bedre til dig og dine præferencer. Vi kan derfor kun anbefale, at du læser dem igennem, inden du beslutter, hvordan og om du vil spille roulette.

Kunne det være noget for dine venner?

Del artiklen, og giv dem besked.

flash-message-news
Nyheder fra Casino Guru – Følg dagens nyheder fra spilleindustrien
Forum_alt
Deltag i debatten i vores forum sammen med casinospillere fra hele verden
Følg os på sociale medier – daglige indlæg, bonusser uden indbetaling, nye spillemaskiner og meget mere
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om nye bonusser uden indbetaling, nye spillemaskiner og meget mere