Vilkår for brug
Hjem Vilkår for brug

Vilkår for brug af Casino Gurus website

1. Definition af Termer

Anvendelse af webportalen https://dk.casino.guru defineres ud fra følgende Termer. Definitionerne er som følger:

 • https://dk.casino.guru – herefter benævnt som "Website"

 • Person, virksomhed eller organisation, der anvender https://dk.casino.guru – herefter benævnt som "Bruger"

 • Generelle vilkår og betingelser – herefter benævnt som "Betingelser"

 • Virksomheden bag Casino Gurus website – herefter benævnt som "Operatør" eller "Casino Guru"

 • Alle oplysninger, en Bruger sender til Casino Guru via vores Website – herefter benævnt som "Data"

 • Kort tekstfil, vores Website placerer på din computer, når du besøger det – herefter benævnt som "Cookie"

 • Alle relevante love, der relaterer sig til behandling af personlige Data, inklusive direktiv 96/46/EC, også kendt som GDPR, samt alle nationale implementeringslove og -regulativer – herefter benævnt som "Databeskyttelseslove"

 • General forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 – herefter benævnt som "GDPR" efter den engelske betegnelse "General Data Protection Regulation"

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EC af 12. juli 2002, ændret i 2006 og 2009 – herefter benævnt som "EU's cookie-lov"

2. Grundlæggende betingelser

 • Ved at åbne Websitet tilkendegiver Brugeren, at han eller hun accepterer, forstår og overholder de gældende Betingelser.

 • Websitet må udelukkende benyttes af personer over 18 år. Hvis der ved lov er fastsat en højere minimumsalder for online gambling i det område, hvor en Bruger befinder sig, finder denne anvendelse.

 • Operatøren af Websitet er ikke ansvarlig for aktualiteten og nøjagtigheden af de offentliggjorte oplysninger.

 • Websitet kan under ingen omstændigheder og på ingen måde gøres ansvarlig for nogen form for tab eller skade, der opstår i forbindelse med brug af dets indhold.

 • Websitet indeholder links til eksterne tredjepartswebsites – Websitet har hverken indflydelse på eller ansvar for det indhold, der findes på de pågældende websites. Ved at åbne et sådant website tilkendegiver Brugeren, at han eller hun accepterer det givne eksterne websites vilkår og betingelser.

 • Brugeren har det fulde ansvar for at holde sig orienteret om gældende lovkrav i forbindelse med brug af dette Website og tjenester fra tredjeparter.

 • Websitet leverer udelukkende en uafhængig informationsservice og udbyder ikke online gambling.

 • Operatøren kan lukke ned for adgangen til hele Websitet, dele af Websitet eller specifikke segmenter af indholdet for Brugere fra bestemte lande eller områder. Begrænsningerne implementeres for at overholde lovgivningen i de pågældende områder.

 • Kontakt os på info@casino.guru, hvis Websitet på nogen måde overtræder lovgivningen, der hvor du befinder dig. Operatøren har intentioner om at overholde alle love i alle lande, Websitets Brugere kommer fra. Operatøren har imidlertid ikke mulighed for at overvåge ændringer af lovgivningen i alle lande.

 • Selvom enkeltdele af Betingelserne ikke skulle være i overensstemmelse med lovgivningen i en Brugers land, bevarer de øvrige Betingelser deres gyldighed.

3. Ophavsret

 • Alle tekster og alt indhold på Websitet er underlagt ophavsret. Kopiering af indhold til andre websites er kun tilladt med fungerende dofollow-backlinks i form af <a> html-tags eller ved forudgående godkendelse fra Operatøren.

 • Indhold og dele af indhold må republiceres på Wikipedia.org med nofollow-backlinks (<a> html-tags).

4. Privatlivspolitik

 • Denne privatlivspolitik er gældende for dig, Brugeren af vores Website, og Casino Guru, Websitets ejer og udbyder. Casino Guru tager beskyttelsen af Brugernes private oplysninger særdeles alvorligt. Denne politik gælder for anvendelsen af alle Data, vi indsamler eller modtager fra Brugere i forbindelse med brug af vores Website.

4.1 Anvendelsesområde for privatlivspolitikken

 • Denne privatlivspolitik finder udelukkende anvendelse i forbindelse med handlinger foretaget af Casino Guru og Brugere i forhold til dette Website. Den gælder ikke for andre websites, der kan nås fra dette Website, herunder, men ikke begrænset til, alle links til online casinoer.

 • I forhold til gældende Databeskyttelseslove indtager Casino Guru rollen som "dataansvarlig". Det betyder, at Casino Guru fastsætter formålet med og metoden til behandling af dine Data.

4.2 Indsamlede Data

 • Vi kan indsamle følgende Data, herunder personlige Data, fra vores Brugere i overensstemmelse med denne privatlivspolitik:

  • Kontaktoplysninger, f.eks. mailadresse

  • Automatisk indsamlede oplysninger som IP-adresse, webbrowsertype og operativsystem

4.3 Sådan indsamles Data

 • Casino Guru indsamler data ved at:

  • Du leverer til Data til os
  • Data indsamles automatisk
4.3.1 Du leverer Data til os
 • Casino Guru indsamler data på mange måder, f.eks.:

  • Når du kontakter os via Websitet, på mail eller på andre måder
  • Når du indsender en klage med henblik på at forbedre vores tjeneste (du er på ingen måde forpligtet til at indsende klager eller angive din mailadresse eller andre Data)
4.3.2 Data indsamles automatisk
 • Visse Data indsamles automatisk, når du benytter Websitet:

  • Vi indsamler automatisk en række oplysninger om dit besøg på Websitet, herunder din IP-adresse, dato, tidspunkt og hyppighed af dine besøg, samt hvordan du interagerer med Websitets indhold. Oplysningerne hjælper os med at forbedre indholdet og funktionerne på Websitet.

  • Vi indsamler dine Data automatisk via cookies i henhold til cookieindstillingerne i din browser. Få flere oplysninger i sektionen "Cookies" nedenfor.

4.4 Vores anvendelse af Data

 • Vi kan fra tid til anden have brug for alle ovenstående Data for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse, når du benytter vores Website. Mere specifikt kan vi anvende Dataene til følgende formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik:

  • Forbedringer af vores produkter og tjenester

 • Vi kan kun benytte dine Data til ovenstående formål, hvis vi anser det for nødvendigt i henhold til vores legitime interesser. Hvis du ikke kan acceptere det, har du under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse (se sektionen "Dine rettigheder").
 • Casino Guru hverken udlejer, sælger eller deler personlige oplysninger om vores Brugere med andre personer eller virksomheder.

4.5 Datasikkerhed

 • Vi har iværksat både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Data:

  • Vi gemmer dine Data på sikre servere

  • Kun Websitets administratorer har adgang til Data

 • Vores sikkerhedstiltag for dine Data indeholder forholdsregler for håndtering af potentielt datamisbrug. Hvis du har mistanke om misbrug eller tab af dine Data, eller at nogen har haft uautoriseret adgang til dine Data, kan du kontakte os på security@casino.guru.

4.6 Dataopbevaring

 • Medmindre en længere opbevaringsperiode er lovmæssigt nødvendig eller tilladt, opbevarer vi kun dine Data på vores server i det tidsrum, der er nødvendigt for opfylde de skitserede formål i denne privatlivspolitik, eller til du anmoder om, at dine Data slettes.

4.7 Dine rettigheder

 • Du har følgende rettigheder i relation til dine Data:

  • Ret til adgang – retten til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi til enhver tid har om dig, og retten til at anmode om, at vi redigerer, opdaterer eller sletter sådanne oplysninger. Vi har mulighed for at afvise din anmodning inden for lovens grænser. Hvis vi afviser din anmodning, giver vi en forklaring på hvorfor.
  • Ret til berigtigelse – retten til at få dine Data redigeret, hvis de er unøjagtige
  • Ret til sletning – retten til at anmode om, at dine Data slettes eller fjernes fra vores systemer
  • Ret til begrænsning af behandling – retten til at blokere os fra at anvende dine Data eller begrænse den måde, vi kan bruge dem på
  • Ret til dataportabilitet – retten til at anmode om, at vi flytter, kopierer eller overfører dine Data
  • Ret til indsigelse – retten til at gøre indsigelse mod anvendelsen af dine Data
 • Hvis du vil spørge om noget, udøve dine rettigheder i henhold til ovenstående eller trække dit samtykke til behandling af dine Data tilbage, kan du kontakte os på privacy@casino.guru.
 • Hvis du er utilfreds med vores håndtering af din klage over vores databehandling, kan du videresende din klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed.
 • Det er vigtigt, at de Data, vi har om dig, er nøjagtige. Hold os så vidt muligt orienteret om ændringer i dine Data i den periode, vi opbevarer dem.

4.8 Links til andre websites

 • Dette Website leverer links til andre websites. Selvom vi nøje evaluerer de websites, vi linker til, har vi ingen kontrol over dem og derfor intet ansvar for deres respektive indhold. Denne privatlivspolitik finder ikke anvendelse ved brug af sådanne websites. Vi anbefaler, at du læser andre websites privatlivspolitikker og -erklæringer, inden du anvender dem.

4.9 Ændringer af virksomhedens ejerforhold og ledelse

 • Casino Guru kan fra tid til anden udvide eller reducere sin virksomhed og i den forbindelse sælge og/eller overføre kontrollen over hele eller dele af Casino Guru. Brugerleverede Data vil i den forbindelse blive overført, hvis det er relevant for vores virksomhed, hvorefter den nye ejer eller den nye ledelse vil have tilladelse til at anvende Dataene til samme formål, som vi oprindeligt havde i henhold til denne privatlivspolitik.

 • I ovenstående tilfælde tager vi en række forholdsregler for at sikre os, at dit privatliv ikke kompromitteres.

4.10 Cookies

 • Websitet kan placere og få adgang til bestemte Cookies på din computer. Casino Guru anvender Cookies til at give dig en bedre oplevelse, når du anvender Websitet. Casino Guru har udvalgt de pågældende Cookies omhyggeligt og taget en række forholdsregler for at sikre, at dit privatliv til enhver tid beskyttes og respekteres.

 • Alle Cookies på dette Website anvendes i overensstemmelse med EU's aktuelle cookie-lov.

 • Du kan aktivere og deaktivere Cookies i din internetbrowser. De fleste internetbrowsere accepterer Cookies som standard, men det kan ændres.

 • Du kan altid slette dine Cookies, men du risikerer at miste oplysninger, der giver dig hurtigere og mere effektiv adgang til Websitet.

 • Den fulde cookiepolitik er tilgængelig på: dk.casino.guru/cookiepolitik.

4.11 Generelt

 • Du kan ikke overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik til andre. Vi kan overføre vores rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik til andre, hvis vi har rimelig grund til at antage, at dine rettigheder ikke vil blive berørt.

 • Hvis en retsinstans eller anden kompetent myndighed finder nogen bestemmelse (eller del af en bestemmelse) i denne privatlivspolitik ugyldig, ulovlig eller uanvendelig, anses den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse i det nødvendige omfang for slettet, men det påvirker på ingen måde gyldigheden og eksekveringen af de øvrige bestemmelser i denne privatlivspolitik.

5. Afsluttende bestemmelser

 • Hvis der forekommer uoverensstemmelser mellem den engelsksprogede version af disse Betingelser og de respektive oversættelser, finder den engelsksprogede version anvendelse.

 • Disse Betingelser kan til enhver tid ændres uden varsel.

Seneste opdatering: 21/11/2018

Kunne det være noget for dine venner?

Del artiklen, og giv dem besked.

Del

Anbefalede online casinoer