Roulettestrategien Progressiv indsats

Den omvendte Martingale-strategi er fin på mange områder, når du spiller roulette. Den har en fremragende forventet værdi og er helt i top, hvis du udelukkende går efter at spille så effektivt som muligt. Den er imidlertid ikke perfekt, og vi har derfor modificeret den en anelse. Den nye strategi kalder vi Progressiv indsats, og vi mener selv, at den vil være bedre for visse spillere.

Strategien er udviklet på baggrund af den omvendte Martingale-strategi, der går ud på, at du skal satse hele din gevinst, hver gang du vinder, indtil du når et beløb, du på forhånd har bestemt dig for. Hvis du spiller efter strategien om progressiv indsats, forhøjer du også din indsats efter hver gevinst, men ikke helt lige så meget. Du satser altså ikke hele det beløb, du har vundet i den forudgående runde, men kun en del af det.

Læs videre i artiklen, og se:

 • Hvorfor strategien kan være bedre for visse spillere end den omvendte Martingale-strategi
 • Hvordan den fungerer i praksis (understøttet af simulationer)
 • Hvilke faktorer (spiltype, startindsats og multiplikator) der giver dig den største chance for et stort overskud
 • Sandsynligheden for at forvandle 1.000 kr. til mere end 50.000 kr. med strategien

Indholdsfortegnelse:

 1. Sådan fungerer strategien om progressiv indsats
 2. Simulationer
 3. Analyse af simulationsresultater og anbefalinger
 4. Konklusion

Bemærk: Strategien her er bare en af de roulettestrategier, vi præsenterer i vores hovedartikel om de bedste måder at spille roulette på. Den er god på mange områder, men ikke perfekt, så vi kan kun anbefale, at du også sætter dig ind i de øvrige roulettestrategier. Måske passer en af de andre strategier dig endnu bedre.

Sådan fungerer strategien om progressiv indsats

Strategien om progressiv indsats er en lille smule mere kompliceret end de andre strategier, vi har præsenteret i serien, men den er stadig nogenlunde til at gå til efter en kort læringsperiode – også for mindre erfarne spillere. I hvert fald skulle du gerne være i stand til anvende strategien i praksis, når du læst artiklen her igennem.

Vi kigger på, hvordan den fungerer. Når du har talt dine penge og kender din startkapital, skal du træffe en række valg. Strategien tager nemlig udgangspunkt i tre parametre:

 1. Hvilken type spil du vil placere
 2. Hvor stor en procentdel af din startkapital du vil anvende som grundindsats
 3. Hvor stor en procentdel (eller brøkdel) af din gevinst du vil satse i den følgende runde.

Når du har vundet en runde, skal du nemlig regne dig frem til din indsats i den følgende runde ud fra din gevinst. Hvis du taber, går du tilbage til din grundindsats og fortsætter derfra. I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan strategien om progressiv indsats ser ud i praksis.

EKSEMPEL

Du lægger ud med en startkapital på 1.000 kr. og vælger at placere 40 kr. på et corner i hver runde. De 40 kr. er din grundindsats. Hvis kuglen lander på et af tallene i dit corner, vinder du 360 kr. (inklusive din indsats på de 40 kr.). I den følgende runde placerer du 180 kr. på dit corner (halvdelen af de 360 kr.). Hvis du vinder igen, får du udbetalt 1620 kr. og placerer derfor 810 kr. på dit corner i næste runde og så fremdeles. Hvis du taber, går du tilbage til din grundindsats på 40 kr.

I ovenstående eksempel havde du valgt følgende parametre:

 1. Spiltype: Corner
 2. Grundindsats: 40 kr.
 3. Multiplikator (procentdel af gevinst satset i følgende runde): 50 % (eller 1/2)

Statistisk set ændrer spillet sig markant, efter hvilke indsatsstørrelser du vælger, og vi har derfor anvendt simulationer til at illustrere, hvordan de forventede resultater varierer efter de tre ovennævnte parametre.

Udvidelse med et målbeløb

Under udviklingen af strategien overvejede vi at udvide med et målbeløb (eller en ønsket gevinst), der ville være tilfredsstillende for spilleren. Når målbeløbet var opnået, kunne spilleren så vælge enten at holde op med at forøge sin indsats eller helt at holde op med at spille. I sidste ende valgte vi dog at gå bort fra idéen.

Et målbeløb eller et loft over indsatsen ville ellers give god mening i strategien. Hvis du vinder et par runder i træk, kan din beregnede indsats til den følgende runde hurtigt gå hen og blive temmelig stor. Det kunne et målbeløb effektivt tage hånd om.

På den anden side vil et målbeløb gøre en allerede kompliceret strategi endnu mere kompliceret, og det var ikke det, vi havde brug for i vores simulationer. Det ville simpelthen kræve test af for mange ekstra muligheder i forhold til vores valgte setup.

Bemærk: Hvis du har lyst, står det dig selvfølgelig frit for at vælge et målbeløb, når du spiller. Når du når dit målbeløb, kan du så enten holde op med at forøge din indsats, gå tilbage til din grundindsats eller helt holde op med at spille. Valget er dit, men det kan selvfølgelig påvirke dine resultater en smule i forhold til vores simulationer. Forskellen vil afhænge af, hvor højt eller lavt du sætter dit loft.

Simulationer af strategien om progressiv indsats

Hvis du har læst artiklerne om vores andre strategier, ved du allerede, at vores simulationer illustrerer, hvordan spilsystemerne fungerer i praksis. Det er simulationer som disse, der har hjulpet os med at teste forskellige værdier for de tidligere nævnte parametre, så vi efterfølgende har kunnet analysere os frem til, hvad vi anser for at være den optimale anvendelse af strategien på casinoer.

Bemærk: Der er tale om vores subjektive mening om optimal anvendelse af strategien, da det er umuligt at finde frem til en entydig brug af strategien, der kan tilfredsstille alle. Alle spillere har forskellige præferencer, der påvirker deres valg. Med det sagt vil vi dog ikke holde os tilbage fra at fremhæve, hvilke muligheder vi anser for at være de bedste.

Metode og anvendte variabler

I første omgang er det vigtigt, at du kender alle forudsætningerne for de respektive simulationer, så du har det fulde overblik og kan fortolke resultaterne korrekt.

Simulationerne er kørt med vores egen simulationssoftware på roulette med et enkelt nul uden aktive specialregler som La Partage og En Prison. Odds og sandsynligheder svarer til et typisk spil europæisk roulette.

Som tidligere nævnt påvirkes strategien af tre parametre. Vi har valgt følgende værdier i vores simulationer:

 1. Spiltype: Kolonne (12 tal), six line (6 tal) og corner (4 tal)
 2. Grundindsats: 2%, 4% og 8% af startkapitalen (20 kr., 40 kr. og 80 kr. i vores simulationer)
 3. Multiplikator: 1/3, 1/2 og 2/3

De simulerede spillere lægger alle ud med 1.000 kr. og følger strategien, til de enten har tabt alle deres penge eller er nået igennem 100 spilrunder. De enkelte spillere kan altså maksimalt deltage i 100 spilrunder, inden spillet stoppes og deres resultater evalueres.

Ovenstående struktur giver 27 forskellige kombinationer. Vi har kørt 1.000.000 simulationer af dem hver især. En population af den størrelse skulle gerne kunne give statistisk sikre resultater, omend vi ikke helt kan udelukke visse statistiske afvigelser. Under alle omstændigheder vil simulationerne dog være pålidelige nok til at give dig en fornuftig idé om, hvordan de respektive parametre påvirker de forventede resultater.

Simulationer af kolonnespil

Vi lægger ud med det af de tre valgte spil, der har den den mindste varians. Kolonnespillet dækker 12 individuelle tal på roulettebordets layout og giver en gevinst på 3x indsatsen, når spilleren vinder. Her er resultatet af simulationerne.

Ovenstående tabeller giver et godt billede af, hvordan strategien klarer sig i praksis. Vi lægger ud med et par ord om den gennemsnitlige pris. Med højere grundindsats og højere multiplikator satses der flere penge i løbet af de 100 (eller færre) spillede runder. I roulette taber spilleren statistisk set en procentdel af sin indsats, der svarer til husets fordel (ca. 2,7 % i europæisk roulette), på hvert eneste spin. Den stigende gennemsnitspris er derfor ganske logisk.

I det specifikke eksempel giver en multiplikator på 1/3 ikke den helt store mening, fordi det betyder, at indsatsen aldrig kan blive større end grundindsatsen. Et kolonnespil giver en gevinst på tre gange indsatsen, og når du ganger det med 1/3, er du tilbage ved udgangspunktet. Derfor ligner resultaterne med en multiplikator på 1/3 også i høj grad resultaterne for strategien om konstant indsats. Vi har taget dem med alligevel, så tabellerne over grundindsatser og multiplikatorer kan være så ens som muligt for alle simulationerne.

Hvis vi fokuserer på grundindsatsen, er det som tidligere nævnt ret tydeligt, at et højere grundbeløb forøger den gennemsnitlige pris. Højere indsatser reducerer også procentdelen af vindere. Spillere, der placerer højere indsatser, har en større risiko for at løbe tør for penge og dermed en større sandsynlighed for at ende ud med færre penge, end de havde fra begyndelsen. Til gengæld giver en højere grundindsats også spillerne en større chance for en stor gevinst.

Med det på plads kan vi gå videre til, hvordan de respektive grundindsatser fungerer sammen med de forskellige multiplikatorer. Som vi allerede har været inde på, giver multiplikatoren på 1/3 ingen mening, når der spilles på kolonner, så vi holder os til 1/2 og 2/3. Når vi sammenligner dem, kan vi se, at en højere multiplikator giver sig udslag i en højere gennemsnitspris og en lavere chance for at ende ud med overskud, men også en større sandsynlighed for at opnå en stor gevinst.

Den optimale grundindsats og den bedste multiplikator

Der er ikke nogen specifik kombination af grundindsats og multiplikator, der er optimal for alle, men vi kan alligevel analysere os frem til, hvilke parametre der er bedst i forskellige situationer. Den vigtigste parameter er multiplikatoren. Hvis du vil maksimere din chance for en stor gevinst, skal du gå efter multiplikatoren på 2/3. Sandsynligheden for at få overskud er godt nok lavere end med en multiplikator på 1/2, men til gengæld får du en reel chance for at vinde mere end 10.000 kr. Det er selvfølgelig ikke en ret stor chance, men den er alligevel markant højere end med en multiplikator på 1/2.

Hvis du er tilfreds med at få overskud, uanset hvor lille det måtte være, skal du holde dig til multiplikatoren på 1/2. Det giver dig en større chance for at opnå profit, en lavere risiko for at gå fallit og en lavere gennemsnitspris. Det eneste, du giver køb på, er chancen for den store gevinst.

Når det gælder grundindsats, virker 20 kr. pr. spil forholdsvist kedeligt, så den mulighed vælger vi at se bort fra. Til gengæld ser både 40 kr. pr. spil og 80 kr. pr. spil tilpas interessante ud, til at valget afhænger af din risikovillighed. Risikoen for at tabe alt, inden du når igennem 100 runder, er nemlig noget højere, hvis du spiller med 80 kr. pr. spil, og spørgsmålet er, om den risiko opvejes af de højere gevinster.

Simulationer af six lines

Spil på six lines har en noget større varians end spil på kolonner. En six line er, når du spiller på seks forskellige tal i to rækker, der grænser op til hinanden på roulettebordet. Alt andet lige burde den højere varians både give flere store gevinster og flere spillere, der taber alle deres penge ret hurtigt. Vi kigger på resultaterne og ser, om det også giver sig udslag i simulationerne.

En ting skinner tydeligt igennem med det samme. Gennemsnitsprisen for six lines lægger sig ret tæt op ad gennemsnitsprisen for kolonnespil. Det er, fordi gennemsnitsprisen afhænger af det samlede satsede beløb, og det påvirkes ikke særlig meget af spiltypen.

Grundindsatsen er den samme i de respektive kombinationer af indsatser og multiplikatorer, og deres bidrag til den gennemsnitlige pris er derfor den samme uanset spiltype. Størrelsen på indsatsen efter gevinster har en højere værdi ved spil på six lines, men til gengæld er chancen for at nå frem til at kunne placere de større indsatser lavere end ved kolonnespil. De to faktorer udligner hinanden og sørger for, at den gennemsnitlige pris ikke ændrer sig specielt meget i relation til spiltypen.

Den højere varians ved spil på six lines springer umiddelbart i øjnene ved antallet af spillere, der taber alle deres penge, inden de når igennem 30, 50, 75 eller 100 spins. En langt større procentdel af spillerne kommer altså aldrig frem til runde 100, fordi spiltypen ganske enkelt har en højere varians og derfor er mere risikabel. På den anden side er chancen for at opnå et stort overskud også højere. Spiltypen er derfor mest passende for spillere, der ikke er bange for at løbe en større risiko, hvis det øger deres chance for at vinde en stor gevinst.

Den optimale grundindsats og den bedste multiplikator

Præcis som i det første eksempel er der ikke én kombination af grundindsats og multiplikator, der er bedst for alle. Kombinationen af en grundindsats på 40 kr. og en multiplikator på 1/3 ser dog temmelig interessant ud. Den har en af de højeste procentdele af vindere (kun slået af kombinationen af 20 kr. og 1/3, der nok bliver en smule for kedelig i længden) og samtidig en fornuftig chance for at give et stort overskud. Det skal dog med, at langt størstedelen af vinderne ender med ganske små overskud.

Versionen med den lidt højere multiplikator (40 kr., 1/2) har færre samlede vindere, men til gengæld en noget højere chance for at mere end femdoble startkapitalen.

Kombinationen af 80 kr. og 1/3 ligner stort set den med 40 kr. og 1/2, hvis vi ser på procentdelen af vindere og gennemsnitspris. Den første mulighed giver imidlertid flere vindere i mellemgruppen (overskud på 2-10 gange startkapitalen), mens den anden mulighed giver flere vindere både med lavere overskud (1-2 gange startkapital) og større overskud (over 10 gange startkapital).

Vi anbefaler, at du vælger en af de tre ovenstående muligheder, alt efter hvilken grundindsats og multiplikator der passer bedst til dit temperament.

Simulationer af cornerspil

Cornerspillet dækker fire individuelle tal, der deler et fælles hjørne. Med 4/37 chance for at vinde en gevinst på 9x indsats er det den af de testede strategier, der har den højeste varians. Lad os tage et kig på resultaterne.

De gennemsnitlige priser i simulationerne af cornerspil ligner noget, vi har set før. Overordnet set ligger de tæt op ad gennemsnitspriserne for kolonnespil og six lines, hvilket bare understreger den tidligere nævnte sammenhæng.

Den højere varians i cornerspil viser sig imidlertid også ret klart i simulationerne. Generelt set er gevinsterne større, men mindre regelmæssige, og flere spillere taber alle deres penge, inden de når frem til runde 100. Det er en direkte konsekvens af den højere varians og er derfor som forventet.

Hvis du går efter de store penge og ikke er bange for den forøgede risiko for at tabe alt, kan cornerspillet sagtens være det bedste spil for dig ud af dem, vi har testet.

Den optimale grundindsats og den bedste multiplikator

Endnu engang er det ikke muligt rent objektivt at udvælge den bedste grundindsats og den bedste multiplikator, da det i høj grad afhænger af den enkelte spillers præferencer. Grundindsatser på hhv. 40 kr. og 80 kr. med den højeste multiplikator (2/3) har en enorm varians og samtidig de to højeste gennemsnitspriser. De giver en fornuftig chance for et stort overskud, men efter vores mening udligner det ikke den store risiko for at tabe alt inden for ganske kort tid.

Kombinationen af 20 kr. og 2/3 virker til gengæld ret spændende. Her kommer spillerne til at spille mindst 50 runder, selv hvis de ikke vinder en eneste gang, og de har stadig en fornuftig chance for at stort overskud. Muligheden giver den næsthøjeste chance for at vinde over 50 gange startkapitalen, kun overgået af kombinationen af 80 kr. og 2/3, som vi altså valgte at se bort fra, fordi variansen er for høj.

Kombinationen af 40 kr. og 1/2 kommer også med en ret høj varians, men den giver en større procentdel af vindere med kun en lille smule højere gennemsnitspris sammenlignet med den tidligere nævnte kombination af 20 kr. og 2/3. Spillerne har altså en større chance for at få overskud, men også en større risiko for at gå fallit på grund af den højere grundindsats.

Hvis du ikke nødvendigvis skal have det helt store overskud og kan stille dig tilfreds med en mindre profit, kunne kombinationen af en grundindsats på 40 kr. og en multiplikator på 1/3 måske være noget for dig. Den giver en ret stor andel vindere (over 30 %) med en indsats i en spændende størrelse, og den store gevinst er trods alt ikke helt udelukket.

Analyse af simulationsresultater og anbefalinger

Vi har i de tidligere afsnit forsøgt at give så uddybende en beskrivelse af resultaterne i de enkelte simulationer som muligt og angivet de forskellige kombinationer af indsatser og multiplikatorer, der efter vores mening er de mest interessante. Nu samler vi alle vores anbefalinger i en enkelt tabel, så vi kan sammenligne de individuelle "mestre" med hinanden og i sidste ende udvælge den bedste af de bedste.

Her kommer de.

Eliminerede kombinationer

Efter en grundig analyse af mulighederne har vi valgt at se bort fra følgende kombinationer:

 • Kolonne, 40kr., 1/2 – Vinderprocenten er den højeste, men overskuddene er simpelthen for små til at gøre kombinationen anbefalelsesværdig. Spil på six lines med en grundindsats på 40kr. og en multiplikator på 1/3 er efter vores mening en langt bedre mulighed. Den har et lidt lavere antal vindere, men her har spillerne i de mindste en chance for at opnå et fornuftigt overskud, og den gennemsnitlige pris er lavere.
 • Kolonne, 40kr., 2/3 – En middelgod kombination, der ikke rigtig udmærker sig på nogen punkter. Næsten ligegyldigt hvad du går efter, vil du sandsynligvis kunne finde bedre muligheder.
 • Kolonne, 80kr., 1/2 – Gevinsterne er ikke helt store nok til at berettige den høje grundindsats, men den mest væsentlige årsag til, at kombinationen kommer til kort, er den høje gennemsnitspris. Oveni kommer så den lidt for høje risiko for at gå fallit, inden du når igennem 100 runder.
 • Kolonne, 80kr., 2/3 – Alt, hvad vi var inde på under den ovenstående kombination, gør sig også gældende her. De negative elementer (prisen og risikoen for at gå fallit i en fart) er bare endnu mere udtalte.
 • Six line, 80kr., 1/3 – Her er procentdelen af spillere, der taber alt, inden de når igennem 30, 50, 75 og 100 spins, ganske enkelt for høj.

Bemærk: Selvom vi vælger at se bort fra ovenstående kombinationer, kan en af dem alligevel sagtens være den rigtige for dig. Du kan have andre præferencer, end vi har, og du er derfor mere end velkommen til at vælge en eller flere af dem, hvis de opfylder dine behov.

Vores valg til strategien

Vi har elimineret alle spil på kolonne og ét spil på six line. Det efterlader os med fem kombinationer, og hvilken af dem anbefaler vi så? Efter vores mening er de bedste parametre til strategien (af dem vi har testet i vores simulationer) følgende:

 • Six line, 40kr., 1/3 – Hvis du ikke har lyst til at løbe den helt store risiko, er det kombinationen her, du skal gå efter. Chancen for at få overskud er 35,7 %, og der er endda en lille mulighed for, at du kan mere end tidoble din startkapital. 39,4 % af spillerne når ikke igennem alle 100 spilrunder, men selv om det umiddelbart lyder som et højt tal, er det faktisk den næstlaveste procentsats ud af de ni udvalgte kombinationer i tabellen ovenfor.
 • Corner, 20kr., 2/3 – Hvis du er lidt mere risikovillig i jagten på den store gevinst, er cornerspillet for 20 kr. med en multiplikator på 2/3 et rigtig godt bud. Kun 13,8 % af spillerne ender ud med flere penge, end de begyndte med, men de har 1,01 % chance for som minimum at tidoble deres startkapital og 0,11 % chance for at vinde mere end 50 gange deres startkapital. Det er en fornuftig sandsynlighed for en så stor gevinst og så endda til en gennemsnitlig pris på bare 12 % af startkapitalen. Matematisk set er kombinationen fremragende for spillere, der både går efter en høj risiko og en rimelig stabil spilletid, men den kan måske være en lille smule kedelig for visse spillere på grund af den lave grundindsats. Hvis du har det på den måde, kan du i stedet overveje kombinationen af cornerspil for 40 kr. med en multiplikator på 1/2 som beskrevet nedenfor.

Andre muligheder

Som den opmærksomme læser nok har bemærket, har vi endnu ikke været inde på følgende tre kombinationer:

 • Six line, 40kr., 1/2 – Her har vi en på alle måder fornuftig vinderprocent og ovenikøbet en fin chance for at vinde mere end ti gange startkapitalen. Kombinationen skiller sig imidlertid ikke rigtig ud på nogen af områderne, og vi valgte derfor at se bort fra den i vores anbefalinger.
 • Corner, 40kr., 1/3 – Kombinationen her har den laveste gennemsnitlige pris og en stor sandsynlighed for at give overskud, men profitten bliver bare sjældent ret stor. Det kunne have været en god strategi for knap så risikovillige spillere, men sandsynligheden for at gå fallit inden 100 spins er nok en smule for høj for de fleste af den slags spillere.
 • Corner, 40kr., 1/2 – Her har vi et fint alternativ til kombinationen Corner, 20 kr., 2/3, fordi vi får en højere vinderprocent, men med en lavere sandsynlighed for de helt store overskud. Matematisk set er værdien en anelse ringere, men den kan måske alligevel være at foretrække for spillere, der primært spiller for spændingens skyld og er villige til at gå en lille smule på kompromis med strategiens effektivitet for at optimere underholdningsværdien.

Ovenstående tre kombinationer er bestemt ikke dårlige, men efter vores mening mangler de bare det sidste. De kan være med på nogle områder, men samlet set er de to kombinationer af parametre, vi anbefaler, bare bedre. Hvis du har andre præferencer end os, kan alternativerne dog sagtens være bedre for dig, så giv dem endelig en grundig overvejelse.

Hvis du er på udkig efter endnu højere varians, kan vi anbefale den omvendte Martingale-strategi, hvor du kontinuerligt satser hele din gevinst i den næste spilrunde. Selvom det er en vind eller forsvind-strategi, giver den matematisk set god mening, og måske er det lige det, du har brug for.

Konklusion

Som du kan se af resultaterne for de udvalgte kombinationer, kan strategien om progressiv indsats give nogle temmelig interessante udfald. Hvis du går efter en strategi med en god balance mellem risiko og chancen for en stor gevinst, er progressiv indsats ikke skudt helt forbi på rouletten.

Strategien om progressiv indsats er bare én af de strategier, vi præsenterer i vores hovedartikel om roulette-strategier. Der findes andre gode strategier, der måske passer endnu bedre til din spillestil og dine præferencer. Ingen af dem giver dig en magisk vej til overskud på rouletten, men det er altid godt at kende dine muligheder, så du kan træffe dine beslutninger på et velinformeret grundlag.

Vi slutter af med endnu engang at understrege, at de testede kombinationer og de deraf følgende anbefalinger er valgt ud fra vores personlige præferencer. Det er bestemt ikke umuligt, at du foretrækker noget andet end os. Vi vægter som udgangspunkt effektiviteten højere end spændingen, men vi er fuldt ud klar over, at der findes mange spillere, hvor det forholder sig omvendt.

Vi håber, at du har haft glæde af vores strategiguide, og at den har hjulpet dig til at finde din måde at spille roulette på fremover.

Kunne det være noget for dine venner?

Del artiklen, og giv dem besked.

flash-message-news
Nyheder fra Casino Guru – Følg dagens nyheder fra spilleindustrien
Forum_alt
Deltag i debatten i vores forum sammen med casinospillere fra hele verden
Følg os på sociale medier – daglige indlæg, bonusser uden indbetaling, nye spillemaskiner og meget mere
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om nye bonusser uden indbetaling, nye spillemaskiner og meget mere